Увеличават се броят и площта на Защитени зони по Натура 2000

С Решение № 335 от 26 май 2011 г на Министерски съвет на РБ /обн. в ДВ бр. 41 от 31.5.2011г./ са приети изменения на списъците на защитени зони за природните местообитания на дивата флора и фауна и изменениe и допълнение на защитени зони за опазване на дивите птици.

В списъка на защитените зони за опазване на дивите птици е увеличена площта на:

  • ЗЗ "Ломовете" с код BG 0002025 - от 3 408 ха на 33 451,13 ха;
  • ЗЗ "Западни родопи" с код BG 0002063 - от 72 263,51 ха на 133 572,45 ха.

Към списъка на защитените зони за опазване на дивите птици са добавени четири нови зони с обща площ 147 589,09 ха:

  • ЗЗ "Пирин буфер" с код BG 0002126, с площ 31 801,32 ха;
  • ЗЗ "Централен Балкан буфер" с код BG 0002128, с площ 71 983,97 ха; 
  • ЗЗ "Българка" с код BG 0000339, с площ 17 970,27 ха;
  • ЗЗ "Рилски манастир" с код BG 0000496 с площ 25 833, 53 ха.

В списъка на защитени зони за природните местообитания на дивата флора и фауна, ЗЗ "Вардим" се преименува на "Остров Вардим" и площта й се увеличава от 1 104, 89 ха на 1 167, 98 ха.

 

Коментари  

 
0 #1 profile 2018-10-28 10:56
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

https://www.laguneros.com/images/photos/433/21/cf0ce66936741866cacf1d04.jpg
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови