13 май 2011г. Приета нова Тарифа за таксите

20.05.2011г.

С Постановление № 136 от 13 май 2011г. е приета нова Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ. /обн. ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г./.

Таксите за процедурите по ОВОС, Екологична оценка, Оценка за съвместимостта, Издаване, преразглеждане и актуализация на КР, Издаване  на разрешителни по Закона за водите и др. запазват своите размери.

Отпада досегашната такса в размер на 50 лв. за издаване на становище за инвестиционни предложения, които не попадат в Приложения № 1 и 2 на ЗООС.

Промеят се таксите за разрешителния и регистрационния режими по ЗУО:

  • досегашната такса от 200 лв за всяка от дейностите оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, както и предварително третиране се изменя в такса в размер на 200 лв за всяка площадка поотделно;
  • таксата за транспортиране на отпадъци по чл. 12, ал.6 от ЗУО от 100 лв. се изменя на 150 лв.;
  • за издаване на регистрационен документ по чл. 12, ал.4 ЗУО, таксата от 117 лв. се изменя на 180 лв.;
 

Коментари  

 
0 #1 тест 2011-05-20 10:32
Полезна информация. Благодаря.
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови