Екомодел - цел, предмет и задачи

екология

Фирма "Екомодел" е с основна цел партниране на бизнеса  в областта на екологията.

Екологичното законодателство е едно от най-динамично развиващите се в България и в Европейския съюз. Големият брой законови и подзаконови нормативни актове (над 200 към момента) и липсата на практика по прилагането им, води до объркване на бизнес клиентите при досега с тях.

Ние създадохме екип от щатни и нещатни сътрудници, който обхваща пълната гама компоненти на околната среда. Тясното сътрудничество между различни експерти в рамките на нашия колектив, ни позволява да се ангажираме и успешно да реализираме проекти с различна степен на сложност и обхват.

За нашите клиенти извършваме консултантска дейност и проектиране в областта на:

 

  • Абонаментно обслужване във връзка с годишно и месечно докладване по условия в разрешителни по Закона за водите, Комплесни разрешителни, Дейности с отпадъци, Закон за чистотата на атмосферния въздух.