Инженерно - геоложки доклади

Изготвяне на инженерно-геоложки доклади във връзка с инвестиционен процес и строителство.

Инженерно-геоложките доклади се изготвят на базата на геотехническо проучване и проектиране и са съобразени с действащите нормативи:

  • закони;
  • правилници;
  • норми за проектиране.

Докладите се изготвят с данни от лабораторни и полеви изследвания за нуждите на кокретния обект.