Доволни ли сте от сроковете за административните процедури в областта на околната среда и водите:


Доволни ли сте от сроковете за административните процедури в областта на околната среда и водите:
При някои от процедурите сроковете са достатъчно кратки, но при други са ненужно удължени.
4  30.8%
Сроковете са оптимални за бизнеса.
2  15.4%
Като цяло не са достатъчно оптимизирани за целите на бизнеса.
1  7.7%
Сроковете са много дълги и възпрепятстват инвестиционния процес
1  7.7%
Нужна е генерална промяна в законодателството.
0  0%

Брой гласували  :  13
Първо гласуване  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 13:01
Последно гласуване  :  Петък, 20 Май 2011 11:49